Miód malinnik

Ile garncy soku malinowego bez wody, tyle garncy miodu patoki, jak się miód rozejdzie i obróci w płyn,
zlać do butli, lub jeszcze lepiej, do nowej dębowej suchej baryłki, zlekka obwiązać otwór płótnem i tak zostawić, niech się fermentuje. Skoro fuz opadnie, przedystylować przez nowy worek sukienny dobrze uwalony;
znowu zlać do butli lub suchej baryłki, dobrze wprzód siarką wykurzonej i nie prędzej zlewać do butelek, jak
w pół roku po przedystylowaniu. Zlewając do baryłki lub butli, trzeba trzecią część jej próżną zostawić dla
lepszej fermentacyi.
Takim‚ sposobem robi się i miód wiśniak.

 

Przepis pochodzi z książki kucharskiej
„KUCHARKA LITEWSKA”
Przepisy gruntowne i jasne
własnem doświadczeniem sprawdzone.
„W. A. L. Z. (Wincentyna A. L. Zawadzka)”
(WILNO 1881)

Comments are closed.