Klasyfikacja mięsa

Mięso przeznaczone do spożycia podlega klasyfikacji. Do klasy pierwszej zalicza się mięso pochodzące ze zwierząt zdrowych. Chodzi tu przede wszystkim o utuczone woły w średnim wieku (4-8 lat), tuczone krowy w wieku 3-6 lat, o ile nie są cielne, cielęta co najmniej trzytygodniowe dobrze odżywione i tłuste, barany w wieku 2-4 lat oraz tuczone, wcześnie kastrowane świnie. Do klasy drugiej zalicza się mięso dobrej jakości, a więc pochodzące również ze zwierząt zdrowych. Do klasy tej zalicza się opasowe, lecz nie całkiem utuczone woły tłuste krowy w wieku poniżej 10 lat, cielęta dojrzałe średnio odżywione i tłuste oraz barany i świnie dobrze odżywione, lecz nie utuczone. Do trzeciej klasy zalicza się mięso średniej jakości, a więc pochodzące zarówno ze zwierząt zdrowych, jak i ubitych z konieczności, mięso pochodzące ze zwierząt za młodych lub za starych i niedostatecznie żywionych, w każdym jednak razie nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

 

Przepis kulinarny pochodzi z książki kucharskiej
Jak gotować: Praktyczny podręcznik kucharstwa
Maria Disslowa
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera w Poznaniu
1931 r.

Comments are closed.